Jackpot 6/38 (Zambia) Lottery Results & Winning Numbers

Next Draw

Monday, Oct 18, 2021

Jackpot

ZMW 825,900
 • Hours
  1
 • Mins
  25
 • Sec
  30

Jackpot 6/38 Past Results and Winning Numbers

Jackpot 6/38 Hot and Cold Numbers

Jackpot 6/38 (Zambia)
Hot Numbers
 • 4
 • 7
 • 14
 • 15
 • 18
Cold Numbers
 • 2
 • 5
 • 10
 • 24
 • 17
Hot Numbers
 • 1
 • 11
 • 13
 • 21
 • 27
Cold Numbers
 • 4
 • 5
 • 10
 • 19
 • 15
Hot Numbers
 • 1
 • 9
 • 14
 • 24
 • 27
Cold Numbers
 • 12
 • 8
 • 22
 • 13
 • 15
Hot Numbers
 • 1
 • 7
 • 14
 • 25
 • 27
Cold Numbers
 • 9
 • 2
 • 6
 • 13
 • 15
Hot Numbers
 • 1
 • 7
 • 8
 • 19
 • 27
Cold Numbers
 • 14
 • 20
 • 4
 • 10
 • 15

Jackpot 6/38 Jackpot History

Powerball

USD 65 Million!

Next draw: Monday, Oct 18, 2021