Is het spelen van de loterij een zonde?

Heb je je ooit afgevraagd of je handelt in strijd met de leer van de Bijbel en Gods wil als je meedoet aan de loterij? Het is normaal dat christenen zich afvragen of het spelen van de loterij een zonde is of niet, en dat antwoord is meestal niet gemakkelijk te vinden, tenzij je de Bijbel te goed kent.

Daarom zullen we samen herzie wat de Heilige Schrift ons vertelt niet alleen over de loterij, maar ook over al het andere dat ermee te maken heeft: veel geld, luxe en gokken. Mijn doel is om voor eens en voor altijd uw vraag te beantwoorden of de loterij een zondige activiteit is of niet. Om je gedachten gerust te stellen, kan ik beginnen met te zeggen dat het allemaal neerkomt op wie je werkelijk bent.

Is de loterij gelijk aan gokken?

Voor alles is het belangrijk om te definiëren of we loterij en gokken hetzelfde kunnen beschouwen, want dat heeft een grote impact op onze interpretatie. Ten eerste kan gokken worden gedefinieerd als:

Een risico nemen met iets van waarde in de hoop te winnen door onzekere resultaten die door het toeval zijn bepaald.

Als we in de loterij spelen, kopen we een lot met ons geld (iets van waarde riskeren), in de hoop dat we een prijs winnen (hoop op winst) in een volledig willekeurige tekening (onzekere resultaten bepaald door toeval). Daarom is de loterij een vorm van gokken.

Wat zegt de Bijbel over de loterij?

De reden waarom de meeste mensen er niet zeker van zijn of de loterij een zonde is of niet, zelfs degenen die de Bijbel bestuderen, is datt het Boek der Boeken vermeldt het niet letterlijk. Sterker nog, er wordt op geen enkel moment over 'gokken' gesproken.

daarom we zullen interpreteren volgens wat de Bijbel zegt in verband met het gedrag en de overtuigingen dat de loterij meestal impliceert. Met andere woorden, zoeken naar manieren om geld te winnen, grote sommen willen winnen, rijk worden en al het andere.

In de meeste delen, de Heilige Schrift waarschuwt ons voor de gevaren die aan geld zijn verbonden, vooral omdat het ons van God kan en zal wegdrijven als we niet oppassen. Enkele passages die het duidelijk maken zijn:

Spreuken 13: 11

"Rijkdom die haastig of door fraude is verkregen, zal afnemen, maar wie beetje bij beetje verzamelt, zal deze vergroten."

(Spreuken 13: 11)

Overhaast rijkdom vergaren is niet alleen het resultaat, maar ook het doel van het spelen van de loterij. Dat is verre van een verbod, maar het is een waarschuwing voor hoe verraderlijk de ongelooflijke situatie van het winnen van de loterij is kan zijn.

Prediker 5:10 en Timoteüs 6:10

"Wie van geld houdt, heeft nooit genoeg ... Ook dit is zinloos."

(Prediker 5:10)

Nog een waarschuwing voor het feit dat het winnen van de loterij niet je ultieme doel in het leven als Christia zou moeten zijnn. Om je hart gerust te stellen, kunnen we ook concluderen dat het probleem ligt in het liefhebben van geld, maar je mag het overwinnen en er een goed christelijk gebruik van maken zonder je van God af te keren. Ook:

“Want liefde voor geld is de wortel van alle soorten kwaad. Sommige mensen, belust op geld, zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met veel verdriet doorboord.” (Timotheüs 6:10)

Nogmaals, het heilige woord, geïnspireerd door de adem van God, waarschuwt ons voor de gevaren die verborgen zijn in de droom om rijk te zijn. Niets gerelateerd aan het vinden van zonde in het spelen of winnen van de loterij, maar een les die we moeten sterk zijn in ons hart en geloof om in de weg van de Heer te blijven tijdens het spelen van de loterij.

Hebreeën 13:5 en Mattheüs 19:21

Onze gedachtegang volgen, naast waarschuwingen over de gevaren van het verliezen van je geloof aan de liefde voor geld, heeft de Bijbel meer te zeggen over het focussen op rijk worden. Beginnend met:

"Houd je leven vrij van liefde voor geld, en wees tevreden met wat je hebt, want hij heeft gezegd: 'Ik zal je nooit in de steek laten of je in de steek laten.'"
(Hebreeën 13: 5)

Samen met een andere waarschuwing voor de liefde voor geld, benadrukt Hebreeën 13:5 dat God heeft gezegd dat Hij ons nooit zal verlaten. Met andere woorden, hoe moeilijk het leven ook wordt, je hoop moet op God worden gevestigd en niet op een loterijprijs. Het is gebruikelijk dat mensen in moeilijkheden, zelfs zonder liefde voor geld, hun lot in de loterij plaatsen in plaats van in God.

Bovendien, volgens Mattheüs, zijn hier de woorden die Jezus zei:

‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan, verkoop wat je hebt en geef het aan [de] armen, en je zult een schat in de hemel hebben. Kom dan, volg mij.”
(Matthew 19: 21)

Daarom worden christenen aangemoedigd om geen liefde voor hun bezittingen te koesteren om hun plaats in de hemel te vinden. Duidelijk, dat gaat tegen de wil in om miljoenen te winnen en patrimonium te vergaren. Toch kunt u uw prijs net zo goed gebruiken voor goede daden en alleen goed genoeg leven om uw gezin een comfortabel leven te geven.

Corinthians 10: 23

Laten we, om de passages af te sluiten die ons kunnen helpen bepalen wat de Bijbel te zeggen heeft over het spelen van de loterij een zonde is of niet, dit vers in Korintiërs analyseren:

"Ik heb het recht om alles te doen", zegt u, maar niet alles is gunstig. "Ik heb het recht om alles te doen" - maar niet alles is constructief."
(Korinthiërs 10:23)

Aangezien de Bijbel niet zegt dat het spelen van de loterij een zonde is, heb je het recht om het te doen. Echter, het is niet automatisch een heilige handeling, noch heilzaam noch constructief.

Het kan zijn, en dat hangt alleen af ​​van je gedachten, acties en geloof. Al die passages concluderen hetzelfde:

De Bijbel beschouwt de loterij niet als een zonde, maar u zult nooit van geld houden en uw geloof alleen in God blijven stellen. Als je ooit een prijs wint, zorg ervoor dat u op de weg van de Heer blijft.

Hoe blijf je een christen en speel je mee in de loterij?

Iedereen zal christen blijven en nog steeds zijn plaats in de hemel hebben als hij die waardig is, zelfs als hij ervoor kiest om mee te doen aan de loterij. Echter, het is noodzakelijk om de loterij te spelen zonder de liefde voor geld, de wortel van alle kwaad – niet alleen geld alleen, ongeacht het bedrag.

Dat betekent dat u loten moet kopen een lichte en leuke activiteit, niet iets waaraan je toegewijd bent. Je kunt net zo goed experimenteren met de beste loterijstrategieën en zelfs gebruiken loterijvoorspellingen met numerologie als God het grootste belang in je leven heeft. Als je de loterij verliest, blijf je kalm en tevreden, en dat is de christelijke manier.

Een ware christen zal weten hoe hij moet haal het beste uit het gewonnen geld door de loterij te spelen. Niet in luxe bezit of opschepperij, die verband houdt met de liefde voor geld, maar door goede daden en het helpen van de gemeenschap.

Kunnen christenen bidden om de loterij te winnen?

Het winnen van de loterij is de wens van veel christenen, en een groot aantal van hen neemt het op in hun dagelijkse gebeden. Je zou kunnen bid om de loterij te winnen, zolang je weet dat God ons alleen stuurt wat we willen nemen en niet de liefde voor geld in je hart draagt. De Heer kent je ware bedoelingen, dus bid alleen als je denkt dat je het waard bent gezegend te worden met de vervulling van je verlangen.

Telkens als je erover nadenkt om te bidden om de loterij te winnen, denk dan aan al het andere dat je zou kunnen vragen. Als dat echt nodig is en je voelt in je hart dat het voor het grotere goed is, u zult geen zonde begaan.

Kan het winnen van de loterij een zegen zijn?

“Wees gelukkig op de dag van voorspoed,

Maar bedenk op de dag van tegenspoed:

God heeft zowel het een als het ander gemaakt

Zodat die man niets zal ontdekken dat hem zal achtervolgen.”
(Prediker 7:14)

Met andere woorden, alles wat er gebeurt is zo alleen volgens Zijn wil. Als je de loterij wint, is dat omdat God je dat toestond, en het kan als een zegen of een test worden beschouwd. Daarom, of je er nu om hebt gevraagd door je gedachten en gebeden of dat het gewoon is gebeurd, overweeg alles wat we hier hebben geconcludeerd en doe daar recht aan.

3 Bijbelse leringen over de loterij

We kunnen op veel meer dingen naar de Bijbel verwijzen dan alleen als we willen weten of iets als een zonde wordt beschouwd. Er zijn belangrijke lessen die verder gaan dan het hebben van God als je belangrijkste prioriteit in het leven. Naar mijn mening, deze drie leringen uit de Bijbel zijn de belangrijkste als we overwegen om mee te doen aan de loterij.

Vind balans

De loterij spelen voor de lol en niet echt veel belang hechten aan de resultaten, is de manier om te voorkomen dat u uw evenwicht met de loterij verliest. Laten we zien:

"Als u wijs bent, zult u dat voor uzelf zijn; en als u een spotter bent, alleen zult u het kwaad dragen."

(Spreuken 9: 12)

Met andere woorden, verantwoordelijk en wijs zijn zal u op de lange termijn ten goede komen, terwijl u, als u voor onrechtmatige acties kiest, klaar moet staan ​​om de gevolgen onder ogen te zien. Als onrechtmatige handelingen kunnen we overwegen: geld verspillen dat niet in loterijen mag worden gebruikt, liegen over spelen, boos of verdrietig zijn over verliezen, en vele anderen. Kortom, alles wat ermee te maken heeft probleem gokken.

Enkele goede ideeën om de loterij evenwichtig en op christelijke wijze te spelen, houden verband met verantwoord gokken:

  • Bankroll beheer – Weet hoeveel u aan loten kunt uitgeven, zorg ervoor dat het geld is dat u niet nodig heeft en geef nooit geld van anderen uit om mee te spelen.
  • Veel plezier – Het doel van de loterij moet zijn om plezier te hebben door de mogelijkheid om te winnen en niets anders. Als het je verdrietig of boos maakt, zou je niet moeten spelen.
  • Vind hobby's – Het is prima om te genieten van het spelen van de loterij, maar zorg ervoor dat je andere hobby's hebt en besteed natuurlijk tijd aan God om verleidingen te vermijden.

Praat met God

Bij twijfel mag je je gebeden en gedachten gebruiken om Hem te vragen je geest te verlichten, volgens:

"Als iemand van jullie wijsheid mist, laat hij het dan aan God vragen, die gul aan iedereen geeft zonder smaad, en het zal hem gegeven worden."
(Jakobus 1)

God accepteert twijfel, ook degene die je hierheen bracht om je af te vragen of het spelen van de loterij een zonde is. Wanneer je een vraag hebt, of als je jezelf afvraagt ​​of je meedoet aan de loterij zoals een christen zou moeten doen, bid dan. Je zult zien dat de antwoorden naar je toe komen, maar alleen als je echt in je hart luistert.

Ga door met een nederige dienaar

“Maar hij geeft ons meer genade. Daarom zegt de Schrift: "God bestrijdt de hoogmoedigen, maar betoont gunst aan de nederigen."
(James 4: 6)

Of je nu alleen een loterijspeler bent of iemand die de loterij heeft gewonnen, als christen blijf je een trouwe dienaar van de Heer. Als je het vergeet uit liefde voor geld, wanhoop of hopeloosheid, raak je van Zijn pad af. Alles wat er gebeurt, is voor Hem, en als christen zul je dat weten en toepassen.

Is het een zonde als je meedoet aan de loterij?

We concludeerden dat de bijbel vermeldt geen specifieke vermelding van de loterij of enige vorm van gokken, en het kan niet als een zonde worden beschouwd. Aan de andere kant is de activiteit verbonden met de liefde voor geld en focus op bezittingen, wat het tegenovergestelde is van christen zijn.

daarom het spelen van de loterij is op zich geen zonde, maar je moet het licht spelen en er nooit je doel in het leven van maken. Het is noodzakelijk om te spelen terwijl je erop vertrouwt dat God alles weet en controleert en dat alles, zelfs het winnen van de loterij, altijd in Zijn voordeel moet worden gekeerd en niet jouw prioriteit moet worden.

Het is niet nodig de loterij in een christelijk gezin verbieden, maar die lessen moeten worden gegeven aan alle christenen die aan de loterij willen deelnemen.

Veelgestelde vragen

Wanneer het spelen van de loterij een zonde wordt?
Het spelen van de loterij keert je weg van God vanaf het moment dat liefde voor geld je hart binnenkomt en God vervangt.
Moet ik mijn loterijwinsten doneren?
Goede daden en anderen bevoordelen in plaats van zelfzuchtige daden zijn de weg van een ware christen, maar het is aan jou om te beslissen hoe dat moet.
Kan de kerk loterijgeld ontvangen?
De oorsprong van het geld dat de kerk ten goede kan komen, kan de loterij zijn, vooral omdat dat betekent dat iemand afstand doet, wat in tegenspraak is met de liefde voor geld.
Bepaalt God wie de loterij wint?
Volgens de Heilige Schrift gebeurt alles wat er gebeurt, goed of slecht, alleen omdat Hij het wil. Daarom is het winnen van de loterij inbegrepen.
Verbiedt de Bijbel loterijen?
Nee, er is geen specifieke vermelding van loterijen in de Bijbel, alleen van acties die verband kunnen houden met loterijen.

Powerball

USD 100 miljoen!

Volgende trekking: woensdag 07 december 2022